Högst Osannolik Musik


"Toghether At Last" - Smurfarna & Julio Iglesias

"Rauk ´n Roll" - Folkmusik från Gotland

"Dental Istid" - TandläkarRockarna  

"Ja Kann Int Svänskä" - Susann Alvengren

"Take My Breath Away" - Narkoskören

"Who Put The Bomb" - The Hiroshima Singers

"Tango Jalusi" - Persien Orkestern

"Tandpetarpolka" - Tore Skogman

"Treslagsfyrtakt" - The Beat Less

"I´m Stuffed" - Simply Fed  

"The Duets" - Frank Sinatra och Eminem

"Songs of Cole Porter" - Public Enemy

"El Condor Pasa och andra
hits på panflöjt"  - Metallica


"Can You Loan Some Tonight" - Kreditbanken Rocker´s

"I Found My Drill, On
Blueberry Hill"  - The Handymen

"Med Dig I Mina Tarmar" - Kannibalorkestern

"There´s a hole in bucket" - Bråkan Hink