Emma, sång

Eftersom musiken vi spelar är så gammal, behöver vi någon med erfarenhet av äldrevård.  

Men trots sin ungdom har Emma en gedigen utbildning inom musik, och lång erfarenhet av sång och revy. På fritiden håller Emma gärna igång med olika former av fysisk träning. Hon har garanterat den bästa konditionen i bandet!