Bo Göte, violin

Bo Göte behöver nog egentligen ingen närmare presentation! De flesta har sett honom vifta med taktpinnen i Tonica-orkestern eller gnida med stråken i Helsingborgs Symfoniorkester.

Hos oss spelar han violin och gör tappra försök att lära oss hur det egentligen står i noterna.