Bo Göte - Violin och kunskap

Bo Göte behöver nog egentligen ingen närmare presentation! De flesta har sett honom vifta med taktpinnen i Tonica-orkestern eller gnida med stråken i Helsingborgs Symfoniorkester.


Hos oss går han under tillmälet "Han Som Kan Läsa Noter" eller "Den Gamle Och Stråken".

i 3Decennier spelar Bo Göte violin, viola och klockor. Och så gör han tappra försök att lära oss hur det egentligen står i noterna!